Rejestracja

Podaj dane konta.

Dane konta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, w celu rejestracji Konta Klienta i korzystania z usługi „Sklep.tvp.pl”, w tym realizacji zamówień składanych w ramach „Sklep.tvp.pl”.

Telewizja Polska S.A., jako administrator danych osobowych podanych w powyższym formularzu, informuje, iż:

 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);
 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z usługi „Sklep tvp.pl”;
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • dane mogą być udostępniane przez Telewizję Polską S.A. podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”;
 • dane osobowe będą przechowywane w okresie utrzymywania aktywnego Konta Klienta; po skorzystaniu z opcji „Wyrejestruj” dane zostają usunięte;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektora Ochrony Danych (oraz następującego po nim Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących ochrony danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • podane dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A


 • * Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. w Portalu tvp.pl, Regulamin sklepu internetowego sklep.tvp.pl dla klienta detalicznego oraz Politykę Prywatności. Jestem świadom/a, że więcej szczegółów w powyższym zakresie znajduje się we wskazanych wyżej dokumentach.
    * Pola wymagane